اصول نگارش چک بموجب ماده 13 قانون صدور چک، در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشده.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.

هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در نتیجه بهتر است هنگام صدور چک به آثار وعواقب آتی آن نیز توجه شود.

حال توصیه می­کنیم برای اینکه چکی که صادر خواهید کرد، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد ذیل را رعایت نمایید:

۱-تاریخ و مبلغ چک را حتماْ، هم به حروف بنویسید و هم به عدد.

۲-بر روی مبلغ(عددی و حروفی) را با چسب شیشه­ای پوشانده و با ناخن روی آن خط بیندازید تا در صورت برداشتن چسب، جوهر را از روی چک جدا کنند.

۳-هرگز هنگام نگارش چک، خودکارتان را عوض نکنید«حتی دو خودکار همرنگ».

۴-هرگز از خودکار کسی که می­خواهید چک را به او بدهید استفاده نکنید«زیرا ممکن است او بعداْ از این طریق متن چک را عوض کند».

۵-تمام قسمت­های چک را خودتان بنویسید و حتی نگارش کمترین قسمت آن را به دیگری«مخصوصاْ کسی که قرار است چک را به او بدهید» واگذار نکنید.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی کیفری و سقوط مجازات

۶-در صورتی که چک صادره فاقد هرگونه خط­خوردگی می­باشد، حتماْ در یک جای آن قید نمايید؛ بدون هرگونه قلم خوردگی.

۷-در صورتی که چک خط خوردگی دارد، حتماْ مورد خط خوردگی را در پشت چک با ذکر کامل آن توضیح دهید.

۸-در صورتی که چک صادره حقوقی است و ناشی از قرارداد داده می­شود، مشخصات چک«یا چک­ها» را در قرارداد مربوط ذکر نمایید.

۹-چک­های صادره از شرکت­ها و سازمان­ها معمولاْ با امضای دو نفر بعلاوه­ی مٌهر مربوطه معتبر است.

۱۰-چنانچه چک دریافتی نیازمند اصلاح است، اول چک اصلاحی را دریافت کنید و سپس چک قبلی را تحویل دهید.

۱۱-در صورتی که ذیل امضاء صادر کننده چک تاریخ درج شود و آن تاریخ با تاریخ صدور چک یکی باشد، آن چک کیفری است.

۱۲- صدور چک سفید امضاءتخلف محسوب نمی­شود ولی روشی خطرناک به حساب می­آید، زیرا دارنده آن می­تواند هر مبلغی را که می­خواهد درآن نوشته و سپس به بانک مراجعه کرده و اگر آن مبلغ در حساب صاحب حساب وجود نداشته باشد، با در خواست دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه، به طرح دعوی علیه صاحب حساب بپردازد.

۱۳- حتی­المقدور چک حامل صادر نکنید زیرا صدور چک به نام اشخاص به معنای اینست که شما قصد پرداخت به همان شخص را داشته­اید و چنان­چه او چک را به دیگری واگذار نماید، نشان دهنده رابطه مالی بین آن دو نفر است که در این وضعیت به شما ارتباطی پیدا نمی­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button