اصول نگارش چک بموجب ماده 13 قانون صدور چک، در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشده.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.

هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در نتیجه بهتر است هنگام صدور چک به آثار وعواقب آتی آن نیز توجه شود.

حال توصیه می­کنیم برای اینکه چکی که صادر خواهید کرد، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد ذیل را رعایت نمایید:

۱-تاریخ و مبلغ چک را حتماْ، هم به حروف بنویسید و هم به عدد.

۲-بر روی مبلغ(عددی و حروفی) را با چسب شیشه­ای پوشانده و با ناخن روی آن خط بیندازید تا در صورت برداشتن چسب، جوهر را از روی چک جدا کنند.

۳-هرگز هنگام نگارش چک، خودکارتان را عوض نکنید«حتی دو خودکار همرنگ».

۴-هرگز از خودکار کسی که می­خواهید چک را به او بدهید استفاده نکنید«زیرا ممکن است او بعداْ از این طریق متن چک را عوض کند».

۵-تمام قسمت­های چک را خودتان بنویسید و حتی نگارش کمترین قسمت آن را به دیگری«مخصوصاْ کسی که قرار است چک را به او بدهید» واگذار نکنید.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  سرپرستی کودکان بی سرپرست در سایه قانون

۶-در صورتی که چک صادره فاقد هرگونه خط­خوردگی می­باشد، حتماْ در یک جای آن قید نمايید؛ بدون هرگونه قلم خوردگی.

۷-در صورتی که چک خط خوردگی دارد، حتماْ مورد خط خوردگی را در پشت چک با ذکر کامل آن توضیح دهید.

۸-در صورتی که چک صادره حقوقی است و ناشی از قرارداد داده می­شود، مشخصات چک«یا چک­ها» را در قرارداد مربوط ذکر نمایید.

۹-چک­های صادره از شرکت­ها و سازمان­ها معمولاْ با امضای دو نفر بعلاوه­ی مٌهر مربوطه معتبر است.

۱۰-چنانچه چک دریافتی نیازمند اصلاح است، اول چک اصلاحی را دریافت کنید و سپس چک قبلی را تحویل دهید.

۱۱-در صورتی که ذیل امضاء صادر کننده چک تاریخ درج شود و آن تاریخ با تاریخ صدور چک یکی باشد، آن چک کیفری است.

۱۲- صدور چک سفید امضاءتخلف محسوب نمی­شود ولی روشی خطرناک به حساب می­آید، زیرا دارنده آن می­تواند هر مبلغی را که می­خواهد درآن نوشته و سپس به بانک مراجعه کرده و اگر آن مبلغ در حساب صاحب حساب وجود نداشته باشد، با در خواست دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه، به طرح دعوی علیه صاحب حساب بپردازد.

۱۳- حتی­المقدور چک حامل صادر نکنید زیرا صدور چک به نام اشخاص به معنای اینست که شما قصد پرداخت به همان شخص را داشته­اید و چنان­چه او چک را به دیگری واگذار نماید، نشان دهنده رابطه مالی بین آن دو نفر است که در این وضعیت به شما ارتباطی پیدا نمی­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

EnglishPersian
Call Now Button