در تعریف حقوق بین‌الملل به زبان عامیانه می‌توان گفت به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کشورها، روابط میان دولت‌ها و روابط میان اتباع آنها با یکدیگر و یا با دولت‌های که متبوع آنها نیستند، گفته می‌شود. وکالت امور بین الملل بر اثر دو نوع رابطه جاری در جامعه بین‌المللی، یعنی رابطه میان دولت‌ها و رابطه میان اتباع آنها، به دو دسته قاعده حقوقی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.

در وکالت امور بین الملل قواعد حقوق خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. به‌ عنوان مثال اموری مثل تابعیت و اقامت و وضع خارجیان در کشور مربوطه به دسته ماهوی تعلق داشته و احوال شخصیه افراد در دسته قواعد شکلی جای می‌گیرد. موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی شامل موارد زیر است:

  • تعارض قوانین
  • تعارض صلاحیت‌ها
  • وضعیت بیگانگان
  • تابعیت در وکالت امور بین الملل
  • مسئله اقامت وکالت امور بین الملل
  • وکیل بین الملل

حقوق بین‌الملل عمومی به جامعه بین‌الملل مربوط می‌شود و از جمله امور مربوط به دولت‌ها ـ مراجع صالح به رسیدگی اختلافات میان دو یا چند کشور – تعیین ضمانت‌های اجرای قراردادهای بین‌الملل و… می‌باشد.

نگاهی به وکالت امور بین الملل

وکیل بین الملل می‌تواند تخصص‌های گوناگونی داشته باشد و وظایف ایشان در احقاق حق و دفاع حقوق موکل در مواجهه با موضوعات مربوط به دولت‌ها، اشخاص و سازمان‌های بین‌المللی است.
به‌طور مثال اگر شخصی قصد مهاجرت به کشوری را دارد دانستن اطلاعاتی در خصوص مفهوم تابعیت و حق حقوق قانونی ایشان همچنین اطلاعاتی در خصوص دولت دهنده تابعیت با وکالت امور بین‌الملل به‌راحتی امکان‌پذیر است و قطعاً منجر به تصمیم‌گیری محکم‌تر و اصولی‌تر خواهد شد.
با توجه به اینکه این علم و تخصص روزانه در حال تغییر و تحول است و شخصی که به‌طور مثال قصد دارد برای کار و یا زندگی به کشور ترکیه و یا آلمان مهاجرت کند ناگزیر است اطلاعات کافی و بروز در این زمینه کسب نماید تا دچار مشکل حقوقی نشود و انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشد لذا کسب دانش و اطلاعات درخصوص تابعیت فرد و دولت دهنده تابعیت و حقوق اتباع بیگانه در آن کشور و نحوه اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت مهاجرت و اقامت با وکیل مجرب در امر وکالت امور بین الملل است.

وکالت امور بین الملل

وکالت امور بین الملل در مهاجرت

داشتن اطلاعاتی در خصوص تابعیت‌های ناشی از تولد و تابعیت‌های اکتسابی با توجه به گستردگی و پیچیدگی حقوقی آن مستلزم طرف مشورت قرار گرفتن فرد متخصص در امر وکالت امور بین الملل است. اطلاعاتی در این رابطه که ضابط خون یا خویشاوندی و معیار خاک یا سرزمین در کشوری که قصد مهاجرت داریم از لحاظ زندگی و فرزند آوری بسیار حائز اهمیت است. به‌طور مثال قاعده تابعیت دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر متکی بر معیار خاک می‌باشد و در مقابل، قاعده‌های تابعیت دولت فرانسه بیشتر متکی بر معیار خون است. 

در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده است ولی در آن غلبه با معیار خون می‌باشد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که چه افرادی به وکالت امور بین الملل نیاز دارند می‌بایست گفت افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور، کاریابی بین‌المللی، ازدواج با اتباع خارجی و یا پناهندگی در کشورهای دیگر را دارند به نوعی می‌بایست با این افراد متخصص مشورت نمایند. همچنین دانستن اطلاعاتی درخصوص سفارت‌های ایران در خارج از کشور و یا کنسولگری‌ها و همچنین نحوه تنظیم وکالت‌نامه‌های که نافذ و معتبر بوده و کلیه اختیارات لازم جهت امور محوله در آن قید گردیده باشد با وکلای مجرب در این امر است.

وکالت امور بین الملل در سرمایه‌گذاری

با توجه به فضای حاکم در جامعه و با عنایت به تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها از قبیل خرید ملک و یا مشارکت و ساخت‌وساز و سایر بیزینس‌های دیگر دانستن قوانین حاکم بر قراردادها در آن کشورها به جهت گستردگی و تنوع و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن گاها از عهده دانش‌آموختگان رشته حقوق نیز خارج است لذا به‌منظور جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند و کلاهبرداری و هدر رفت سرمایه توصیه می‌گردد با وکلای مجرب در وکالت امور بین ‌الملل همفکری شوده و مشورت‌های لازم صورت پذیرد  تا تدابیر لازم اندیشه شود. چرا که کوچک‌ترین اهمال و جهل به قوانین می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه و ورود خسارات سنگین به افراد شود. 

همچنین به‌طور مثال گاها افراد دچار اختلافات حقوقی یا کیفری در کشور بیگانه می‌شوند و عدم آگاهی و جهل به قوانین حقوقی سایر کشورها می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن حقوق ایشان و یا پرداخت خسارات سنگین و تبعات کیفری ازجمله حبس و … شود. لذا مشورت گرفتن از وکیل مجرب در وکالت امور بین الملل و واگذاری پیگیری این امور به ایشان منجر به احقاق حقشان خواهد شد. همچنین مسائلی از قبیل مذهب و فرهنگ در هر کشور تابع قوانین داخلی هر کشور است و دانسته‌های حقوقی در این زمینه امکان زندگی افراد در سایر کشورها را تسهیل خواهد نمود.

وکیل امور بین الملل

وکالت امور بین الملل در مهاجرت

داشتن اطلاعاتی در خصوص تابعیت‌های ناشی از تولد و تابعیت‌های اکتسابی با توجه به گستردگی و پیچیدگی حقوقی آن مستلزم طرف مشورت قرار گرفتن فرد متخصص در امر وکالت امور بین الملل است. اطلاعاتی در این رابطه که ضابط خون یا خویشاوندی و معیار خاک یا سرزمین در کشوری که قصد مهاجرت داریم از لحاظ زندگی و فرزند آوری بسیار حائز اهمیت است. به‌طور مثال قاعده تابعیت دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر متکی بر معیار خاک می‌باشد و در مقابل، قاعده‌های تابعیت دولت فرانسه بیشتر متکی بر معیار خون است. 

در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده است ولی در آن غلبه با معیار خون می‌باشد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که چه افرادی به وکالت امور بین الملل نیاز دارند می‌بایست گفت افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور، کاریابی بین‌المللی، ازدواج با اتباع خارجی و یا پناهندگی در کشورهای دیگر را دارند به نوعی می‌بایست با این افراد متخصص مشورت نمایند. همچنین دانستن اطلاعاتی درخصوص سفارت‌های ایران در خارج از کشور و یا کنسولگری‌ها و همچنین نحوه تنظیم وکالت‌نامه‌های که نافذ و معتبر بوده و کلیه اختیارات لازم جهت امور محوله در آن قید گردیده باشد با وکلای مجرب در این امر است.

وکالت امور بین الملل در سرمایه‌گذاری

با توجه به فضای حاکم در جامعه و با عنایت به تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها از قبیل خرید ملک و یا مشارکت و ساخت‌وساز و سایر بیزینس‌های دیگر دانستن قوانین حاکم بر قراردادها در آن کشورها به جهت گستردگی و تنوع و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن گاها از عهده دانش‌آموختگان رشته حقوق نیز خارج است لذا به‌منظور جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند و کلاهبرداری و هدر رفت سرمایه توصیه می‌گردد با وکلای مجرب در وکالت امور بین ‌الملل همفکری شوده و مشورت‌های لازم صورت پذیرد  تا تدابیر لازم اندیشه شود. چرا که کوچک‌ترین اهمال و جهل به قوانین می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه و ورود خسارات سنگین به افراد شود. 

همچنین به‌طور مثال گاها افراد دچار اختلافات حقوقی یا کیفری در کشور بیگانه می‌شوند و عدم آگاهی و جهل به قوانین حقوقی سایر کشورها می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن حقوق ایشان و یا پرداخت خسارات سنگین و تبعات کیفری ازجمله حبس و … شود. لذا مشورت گرفتن از وکیل مجرب در وکالت امور بین الملل و واگذاری پیگیری این امور به ایشان منجر به احقاق حقشان خواهد شد. همچنین مسائلی از قبیل مذهب و فرهنگ در هر کشور تابع قوانین داخلی هر کشور است و دانسته‌های حقوقی در این زمینه امکان زندگی افراد در سایر کشورها را تسهیل خواهد نمود.

وکیل امور بین الملل

Call Now Button