اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین

مشتریان در هر کدام از دپارتمان های تخصصی موسسه می توانند از مزایای سامانه الکترونیک مراجعین ( کارتابل کاربری ) که وظیفه اطلاع رسانی آنلاین و لحظه ای را بر عهده دارد برخوردار گردند

جهت ورود به سامانه حقوقی آنلاین کلیک کنید 

Call Now Button