وکیل ملکی به سوالات در مورد مشاعات پاسخ می دهد

وکیل ملکی می گوید براساس قوانین کشور در مالکیت مشاع تمام افراد در عین و منفعت مال سهیم خواهند شد. طبق قانون…

خیار شرط در فسخ قرارداد امور ملکی در قانون

عدم آگاهی از نکات قانون در امور ملکی عامل اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های سودجویان است که همه روزه شاهد آن…

Call Now Button
EnglishPersian