طبقات و درجات در ارث

بعد از فوت شخصی و برای اینکه اموال او را بین وراثش تقسیم نمایند همیشه اختلافاتی بوده است و با آگاهی از برخی از مسائل مربوط به ارث میتوانم در حل این اختلافات کمک کرد از جمله این موارد می توان به موضوع طبقات و درجات ارث و اینکه چه کسانی و در چه زمانی از اموال متوفی ارث می برند می باشد که به بررسی آن می پردازیم.

د ر این خصوص قرابت داشتن ملاک برای ارث بردن محسوب می شود ولی برای اینکه بتوانیم میزان و اندازه قرابت اشخاص را بامتوفی بسنجیم بایستی بر مبنای یک معیاری عمل کنیم و این معیار و ضابطه به ما کمک می کند که بدانیم قرابت یک شخصی به صورت نسبی است و یا سببی و اینکه کدام به متوفی نزدیکترند و کدام یک دورتر هستند.

دعاوی کیفری
دعاوی کیفری

برای اندازه گیری میزان قرابت اشخاص دو معیار و ضابطه وجود دارد :

  1. ضابطه یا معیار درجاتی : در ضابطه درجاتی بایستی توجه نمود که تعیین نزدیکی نسبی شخص با خویشاوندان او به وسیله درجه مشخص خواهد شد در اینجا هرنسل، بیانگر یک درجه خواهد بود و تعداد درجات قرابت هر شخص با شخص دیگر بر مبنای تعداد نسل هایی می باشد که آنها را به یکدیگر متصل خواهد نمود به طور مثال پدر و فرزند یا مادر و فرزند خویشاوند درجه یک هم هستند و همچنین هر یک از پدربزرگ یا مادربزرگ با نوه خود خویشاوندی درجه دو خواهد داشت چرا که فرزند از نسل نخست و نوه نسل دوم خواهد بود.

برای انجام این معیار  در ابتدا بایستی خویشاوندان نسبی  به طبقات مختلفی تقسیم کنیم و در ادامه خویشاوندان داخل در هر طبقه با درجات مختلف مشخص خواهند شد.

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات  را به سه دسته تقسیم کرده است که به شرح ذیل می باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  چقدر از قانون تامین اجتماعی میدانید؟

طبقات نخست:  در طبقه نخست پدر و مادر و اولاد اولاد تا هر اندازه که پایین بروند قرار دارند.

طبقه دوم: در طبقه دوم اجداد ( جد و جده ) تا هر قدر که بالا روند و برادر و خواهر و اولاد ایشان تا هر اندازه که پایین روند، می باشند.

طبقه سوم:  و در نهایت در طبقه سوم هم اعمام ( عمو و عمه ) و اخوال ( دایی وخاله ) و اولاد ایشان تا هر قدر که پایین روند و اعمام و اخوال  و مادر و اولاد ایشان و سپس اعمام و اخوال جد و جده تا هر قدر که بالا روند. اولاد این اعمام و اخوال تا هر اندازه که پایین روند. به همین ترتیب، اعمام و اخوال هر نسل و اولاد ایشان مقدم بر اعمام و اخوال و اولاد ایشان برای نسل بالاترند، قرار خواهند گرفت.ُ

حال به بررسی جزئیات هر طبقه خواهیم پرداخت :

ابتدا در طبقه نخست به این تکته بایستی توجه داشت که اولاد اولاد، دربرگیرنده اولاد فرزند ذکور و اولاد فرزند اناث می باشند و

در طبقه دوم، اجداد شامل جد و جده بوده که  شامل پدر پدر و مادر پدر و نیز پدر مادر و مادر مادرخواهد شد. درجات بعدی اجداد نیز به همین صورت تا هر چقدر که بالا برود. در خصوص برادر و خواهر هم این مورد را بایستی توجه داشت که برادر و خواهری که با متوفی از پدر و مادر و یا فقط از پدر و یا فقط از مادر یکی باشد ملاک خواهد بود. که هر کدام از این دسته بندی ها دارای اسامی است که به دسته اول  ” اخوه ابوینی” و دسته دوم ” اخوه ابی” و دسته سوم ” اخوه امی ” گفته می شود. و اما در طبقه سوم، عمو برادر پدر و عمه خواهر پدر و دایی یا خال برادر مادر و خاله خواهر مادر می باشند اعم از اینکه با پدر و مادر متوفی از پدر و مادر و یا فقط از پدر یا فقط از مادر یکی  بوده باشند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  جرایم سایبری

حال پس از معرفی طبقات ارث به درجاتی که درون این طبقات ایجاد می شود می پردازیم.

در طبقه اول، پدر و مادر و اولاد بلاواسطه ای که وجود دارند در درجه اول از طبقه اول خواهند بود و اولاد اولاد، درجه دوم از طبقه اول محسوب گردیده شده و به همین ترتیب برای هر نسل بعدی یک درجه اضافه خواهد شد.در طبقه دوم، درجه اول به جد و جده تعلق دارد و پدر و مادر جد و جده در درجه دوم قرار خواهند گرفت و به همین ترتیب برای هر نسل بالاتر، یک درجه افزوده خواهد گردید. در خصوص برادر و خواهر ، آنها در درجه نخست بوده و اولاد ایشان دردرجه دوم از طبقه دوم قرار می گیرند و برای هر نسل بعدی بر همین منوال یک درجه افزوده خواهد شد. و در نهایت در طبقه سوم، عمو و عمه و دایی و خاله جزء درجه نخست هستند و اولاد آنها در درجه دوم و به همین نحو برای هر نسل بعدی یک درجه خویشاوندی اضافه خواهد شد.

در پایان با اشاره به این موارد بایستی به سمع و نظرتان برسانم که هرگونه اختلاف در مورد ارث و موضوعات مرتبط با آن را بهتر است از طریق متخصصین حقوقی و و کلا و در حال حاضر با پیشرفت جوامع به موسسات حقوقی بسپارید تا در فاصله کم تر و بدون دردسر به حق خود برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian
Call Now Button