تعریف موسسه حقوقی

تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت طبق آئین نامه مربوطه به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره موسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که منحصرا توسط دو یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوان به منظور انجام امور وکالت و مشاوره ، تنظیم قرار دادها به طور کلی امور حقوقی ، طبق مقررات قانونی و آئین نامه مربوطه تشکیل ، ثبت و اداره میشود

. طبق این آئین نامه موسسه حقوقی تنها توسط وکلای دادگستری که شرایط مذکور در آئین نامه را داشته باشند می توانند مبادرت به تاسیس و ثبت موسسه حقوقی نمایند حال آنکه در مورخ ۰۲\۱۰\۹۱ بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶ توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری صادر گردیده که طبق آن افراد غیر وکیل نیز میتوانند موسسه حقوقی ثبت نمایند و این موضوع مورد اعتراض بسیاری از وکلاء قرار گرفت چرا که این بخشنامه راه را برای افراد غیر متخصص که در این زمینه هیچگونه آگاهی. و معلوماتی ندارند باز نموده و باعث سودجویی این افراد گردیده است ، چرا که موکل به اعتقاد بر اینکه موسسه حقوقی توسط وکلای دادگستری اداره میگردد به این موسسات مراجعه من منایند و بدون آگهی و اطلاع از اینکه اداره کننده آن موسسه حقوقی وکیل نمی باشد وکالت پرونده خویش را بهآنها می سپارد و پس از مدتی نه تنها امور مرتبط با پرونده وکالت وی انجام نمیشود بلکه دچار مشکلات دیگری با اداره کنندگان این موسسات می گردد ، تا قبل از سال ۹۱ تاسیس و ثبت موسسات حقوقی می بایست زیر نظر کانون وکلای دادگستری انجام میگرفت و مورد تایید واقع میشد چرا که در صورت تخطی و تخلف موسسات حقوقی از قوانینی و مقررات. باعث بی اعتمادی موکلین به جامعه وکلاء می گردد لذا می بایست نسبت به صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی سختگیر بیشتری به عمل آید . موسسه حقوقی و بین المللی حافظ مهرگان در سال ۱۳۹۰ طبق مقررات مذکور در آئین نامه مربوطه تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آنها و با اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری مرکز توسط موسسین آن که همگی از وکلای پایه یک دادگستری هستند تشکیل و دایر شده است برای خدمت دهی به هموطنان عزیز در تمام زمینه های :‌ موسسه حقوقی ، قبول تمای پرونده های حقوقی ، کیفری ، ثبت برند ، ثبت لوگو ، ثبت شرکت و …. البته در مطلبی مفصل به مبحث موسسه حقوقی چیست در وب سایت موسسه حقوقی ثمین عدالت پرداخته شده است

دفتر وکالت چیست 

وکیل کسی است که کار های که خود موکل اهمیت انجام انها را دارد را به عهده میگیرد ، اگر وکالت با سندی عادی یا غیر رسمی و یا سندی رسمی داده شود برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات قابل استفاده است ، اما با وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی نمیتوان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسرا های دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد . اما میتوان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل داد گستری هم گنجاند .

وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلا دادگستری از طرف اشخاص حقیق و یا اشخاص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی دفاع از حقوق و حق موکل و پاسخ به ادعا ها و دلایل و ارائه ان ها را در دادسرا ها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد

بنابراین نه فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیریت شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه میتوانند در مراجع قضایی ، ثبتی و اداری ، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است ، حاضر شود .

مزایای موسسه حقوقی نسبت به دفتر وکالت

تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت : موسسه حقوقی در صورتی که به نحو صحیح و طبق آئین نامه کانون وکلای دادگستری تاسیس گردند از تعداد زیادی وکلاء تشکیل می شوند که هر کدام به صورت تخصصی در یک زمینه مشخص فعالیت می نمایند و این به نفع موکل می باشد چرا که در هر زمینه دو یا چند وکیل متخصص به ایشان مشاوره داده و نسبت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه وی همفکری و مشورت نموده و بهترین راهکار را برای ایشان در نظر میگیرند ، و هنگام اخذ وکالیت از موکل ، موکل با موسسه حقوقی قرار داد منعقد می نماید و وکالت را دو نفر از وکلاء به عهده میگیرند و با قرار دادن حق توکیل به غیر که در مواقع ضروری ، نسبت به پیگیری موضوع در اسرع وقت اقدام گردد ، ایجاد موسسات حقوقی باعث جذت وکلای جوان که تخصص لازم و کافی را در زمینه های مختلف داشته باشند می شود و سبب گرایش وکلاء به کار جمعی و گروهی می گردد چرا که نتیجه ی بهتری از این جهت حاصل می شود .

Call Now Button