مشاوره حقوقی

— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های حقوق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو پیمانکاری، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری حسب نیاز مخاطبین.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در امور گمرکی، صادرات و واردات کالاهای مجاز با ملاحظه مقررات حقوق بازرگانی.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه، تعیین مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور.
— ارائه خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیمگیری مدیران عالی و اجرایی.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه بیمه های تجاری (اشخاص، اموال، مسئولیت) و بیمه تامین اجتماعی از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در موضوعات مالیاتی و انجام امور مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی و امکان تعدیل و یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن.
— ارائه خدمات مشاوره حقوقی در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیأت های حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما.
— ارائه خدمات مشاوره گمرکی به صاحبان کالاهای وارداتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادر کنندگان کالا ، ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی..
— ارائه مشاوره در خصوص نحوه استفاده از مزایا ، معافیت ها و تسهیلات قانونی برای صادرکنندگان و واردکنندگان.

جهت اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم صفحه  مشاوره حقوقی  را مطالعه فرمایید

و یا جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۷۱۱۲۸۹

۰۲۱۲۶۷۱۱۲۹۳

۰۲۱۲۶۷۱۱۳۰۱

۰۲۱۲۶۷۱۱۳۰۹

 

Call Now Button