لیست همکاران حقوقی موسسه حقوقی ثمین عدالت

همکار حقوقی

علی غنی زاده نمینی

وکیل پایه یک دادگستری

همکار حقوقی

هومن قشلاقی آذر

وکیل پایه یک دادگستری

همکار حقوقی

حمیده صفری

وکیل پایه یک دادگستری

همکار حقوقی

محمد زینال زاده حقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلا

همکار حقوقی

زهره کفایتی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلا

همکار حقوقی

سمانه نظری

وکیل پایه یک دادگستری

همکار حقوقی

محمود خانمیرزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

شماره پروانه ۱۳۵۵۵ (از ۱۳۸۴ )

همکار حقوقی

مهتاب مرادی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادستری مرکز