لیست همکاران حقوقی موسسه حقوقی ثمین عدالت

همکار حقوقی

نوید نجفی

نوید نجفی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

وحید لونی

وحید لونی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

علی رضا حیدر پور

وکیل پایه یک دادگستری

عضو  مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه

همکار حقوقی

محمد زینال زاده حقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

مجید ایرمان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محسن بگلویی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد زینلی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

غلامرضا قربانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو  مرکز امور مشاوران ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

همکارحقوقی

سعید سراجی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمود خان میرزایی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

علی غنی زاده نمینی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد حسن بهروزی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسن خوشدل

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

ابراهیم اکبری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

شهریار خاکنژاد

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد شهاب عسگری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

شاهین جلالی

شاهین جلالی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

بهرام وثوقی کردکندی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

هادی امین طاهری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

لیلا عبادی

لیلا عبادی 

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضائیه

همکار حقوقی

وکیل عبادی تبریزی

محمد حسین عبادی تبریزی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

پیام حسینی

پیام حسینی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

رامین پور علی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

عباس عریضی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلا دادگستری مرکز

همکار حقوقی

میلاد صفری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

هادی مهدویانفر

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

بابک کارگری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محسن ربیعی کرهرود

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی

همکار حقوقی

علی مهاجرانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری فارس

همکار حقوقی

محمد حسین امجدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمدحسین رسالتی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسین مقدم نیک

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

داوود حسومی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سید حسن هاشمی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

شهریار شقاقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمدجواد سلام

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان

همکار حقوقی

آیدا محققین

آیدا محققین

وکیل پایه یک دادگستری 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

همکار حقوقی

فردین خلیقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمد ناصح

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

دانیال جلیل‌پور

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه.

دارای رتبه یک کشوری حقوقی

۰۹۱۲۵۶۶۳۶۳۶

۰۲۱۲۶۷۱۱۳۰۹

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Call Now Button