لیست همکاران حقوقی موسسه حقوقی ثمین عدالت

همکارحقوقی

غلامرضا قربانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

 

همکار حقوقی

نوید نجفی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

علی رضا حیدر پور

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمد زینال زاده حقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حمید توتیان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محسن بگلویی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسام خوشگواری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسن شیخ علیا لواسانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

همکارحقوقی

سعید سراجی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمود خان میرزایی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

علی غنی زاده نمینی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد شهاب عسگری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد حسن بهروزی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

علیرضا گلچین منشادی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

همکارحقوقی

بهرام وثوقی کردکندی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سعید قیطانی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

مجید ایرمان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه.

۰۹۱۲۷۷۷۵۵۵۵

۰۲۱۲۶۷۱۱۳۰۹

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید