لیست همکاران حقوقی موسسه حقوقی ثمین عدالت

همکار حقوقی

نوید نجفی

نوید نجفی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

وحید لونی

وحید لونی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

علی رضا حیدر پور

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محمد زینال زاده حقی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

مجید ایرمان

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

محسن بگلویی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد زینلی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

غلامرضا قربانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو مرکز امور مشاوران

 

همکارحقوقی

سعید سراجی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمود خان میرزایی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

علی غنی زاده نمینی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد حسن بهروزی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حسن خوشدل

وکیل پایه یک دادگستری

 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

ابراهیم اکبری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

شهریار خاکنژاد

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

محمد شهاب عسگری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

هادی امین طاهری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

شاهین جلالی

شاهین جلالی 

وکیل پایه دو دادگستری 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکارحقوقی

بهرام وثوقی کردکندی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

سعید قیطانی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

حمید قلی زاده

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلا دادگستری مرکز

همکار حقوقی

رامین پور علی

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

همکار حقوقی

بهادر غیاثوند

وکیل پایه دو دادگستری

عضو کانون وکلا دادگستری مرکز

۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه.

دارای رتبه یک کشوری حقوقی

۰۹۱۲۷۷۷۵۵۵۵

۰۲۱۲۶۷۱۱۳۰۹

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید