تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰اعمال مختلفی را به‌عنوان کلاهبرداری در امور ثبتی معرفی کرده است که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری نیز جزو آن است.

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک هرکس تقاضای ثبت ملکی را کند که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این‌که به نحوی قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید؛ عملش کلاهبرداری در امور ثبتی محسوب می‌شود. همچنین اگر هنگام تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد مجرم است.

ماده ۱۰۶، مقررات فوق را در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث(میراث رساننده) خود یا با علم به این‌که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث(میراث رساننده) او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا پس از اخطار اداره ثبت مطابق قسمت اخیر ماده فوق عمل نکند جاری دانسته است.

مقررات فوق در مورد وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث(میراث رساننده) یا با علم به اینکه به طرق قانونی سلب مالکیت از مورث(میراث رساننده) شده، تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند، نیز جاری است.

 در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  مستثنیات دین

به موجب ماده ۱۰۷ این قانون نیز هرکس نسبت به ملکی امین بوده و به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»

 اگر شخصی که به امانت متصرف ملک بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به‌واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد. در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد:

حالت اول: هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات قانون ثبت اسناد و املاک باشد(ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹)، هم او و هم امین به‌عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری در امور ثبتی محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی به‌صورت تضامنی مسئول خواهند بود.

حالت دوم: اگر کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول ماده‌های قانونی گفته شده در حالت اول نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان قابل تعقیب حقوقی و جزائی نخواهد بود ولی امین به‌عنوان مجرم اصلی تعقیب می‌شود.

مجازات کلاهبرداری در امور ثبتی

مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. در قانون دو حالت برای مجازات جرم کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد.

 مجازات کلاهبرداری ساده

حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم اخذ کرده است. همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.

در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه، مجازات تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل می‌یابد اما قاضی نمی‌تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.

مجازات کلاهبرداری مشدد

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شخص کلاهبردار درصورتی‌که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت و … باشد از عوامل تشدید مجازات است و علاوه بر اصل مال به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  الزام به تنظیم سند رسمی

برای آشنایی با وکالت امور ثبتی و مشورت گرفتن از وکیل خود با ما تماس بگیرید تا به شما برای رسیدن به حقتان کمک کنیم.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button