مجازات های تعزیری

در قانون ما چهار نوع مجازات وجود دارد؛ قصاص، حد، دیه و تعزیر. هر کدام از این مجازات‌ها برای جرایم خاصی پیش بینی شده اند.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود؟

گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه می‌کند. قاضی براساس معیارها و موارد زیر دست به صدور حکم تعزیری می‌زند:
انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن، اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی.

مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم می شوند:

۱) درجه یک ۱: حبس: بیش از ۲۵ سال.
                     جزای نقدی: بیش از یک میلیارد ریال.
                     مصادره: کل اموال              انحلال: شخص حقوقی
۲) درجه دو ۲: حبس:ب یش از ۱۵ تا ۲۵ سال.
                    جزای نقدی: بیش از پانصدو پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
۳) درجه سه ۳: حبس: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال
                      جزای نقدی: بیش از سیصدوشصت میلیون ریال تا پانصدوپنجاه میلیون ریال.
۴) درجه چهار۴: حبس: بیش از ۵ تا ۱۰ سال.
                       جزای نقدی: بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصدوشصت میلیون ریال.
                       انفصال: دائم از خدمات دولتی و عمومی.
۵) درجه پنج ۵: حبس: بیش از ۲ تا ۵ سال
                      جزای نقدی: بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال.
                      محرومیت: از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
                      ممنوعیت: دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
                      ممنوعیت: دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
۶) درجه شش ۶: حبس: بیش از ۶ماه تا ۲سال.
                         جزای نقدی: بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
                         شلاق: از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
                        محرومیت: از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
                        انتشار: حکم قطعی در رسانه ها
                        ممنوعیت: از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
                        ممنوعیت: از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
                        ممنوعیت: از اسرار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
۷) درجه هفت ۷: حبس: از ۹۱روز تا ۶ ماه
                        جزای نقدی: بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
                        شلاق: از یازده تا سی ضربه
                        محرومیت: از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
۸) درجه هشت ۸: حبس: تا ۳ ماه
                           جزای نقدی: تا ده میلیون ریال
                           شلاق: تا ۱۰ ضربه

شاید دوست داشته باشید بخوانید  معرفی کامل وکیل شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button