مشاوران و وکلای متخصص ثمین عدالت تنظیم دادخواست ها و شکواییه ها و لوایح کیفری و حقوقی شما را با استدلال قوی و با اشاره به تمام ماده ها و تبصره ها در کوتاه ترین زمان ممکن تنظیم  و ارائه می نماید.

موسسه حقوقی و بین المللی و داوری با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصصی کردن پرونده های حقوقی، کیفری و غیره سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.
رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.
بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی باید چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.
دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در همه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. هر چند دادخواست بر اساس نوع مطالب مندرج در آن (بر اساس نوع خواسته) تا حدی با هم متفاوتند همگی آنها اغلب حاوی نکات مشترک هستند.

 

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

برای دریافت فرم دادخواست به دادگاه نخستین روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

برای دریافت فرم دادخواست به دادگاه عمومی روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

فرم دادخواست تجدید نظر

فرم دادخواست تجدیدنظر

برای دریافت فرم دادخواست تجدیدنظر روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست تجدیدنظر

نمونه لایحه شکواییه

نمونه لایحه

فرم تنظیم اوراق قضایی

فرم دادخواست

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

برای دریافت فرم دادخواست به دادگاه نخستین روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست به دادگاه نخستین

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

برای دریافت فرم دادخواست به دادگاه عمومی روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست به دادگاه عمومی

فرم دادخواست تجدید نظر

فرم دادخواست تجدیدنظر

برای دریافت فرم دادخواست تجدیدنظر روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم دادخواست تجدیدنظر

فرم شکواییه

نمونه لایحه شکواییه

لایحه

نمونه لایحه

سفارش شما

فرم تنظیم اوراق قضایی

Call Now Button
EnglishPersian