اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین

مشتریان در هر کدام از دپارتمان های تخصصی موسسه می توانند از مزایای سامانه الکترونیک مراجعین ( کارتابل کاربری ) که وظیفه اطلاع رسانی آنلاین و لحظه ای را بر عهده دارد برخوردار گردند

[ticket-submit]

Call Now Button