تعلیق مجازات

در تعریف تعلیق طور کلی باید گفت که  تعلیق مجازات عبارت میباشئ از روش قانونی تعدیل مجازات که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی خواهد توانست اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد در نتیجه میتوان گفت که تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه میباشد.

مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشته  بر اثر تحولاتی که در سطح جوامع رخ داده است نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده اند و اساس و پایه اعمال مجازات متفاوت از گذشته شده است. از جمله این تغییرات آورده شدن تعلیق در اجرای مجازات میباشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار میدهیم

تعلیق دارای ویژگیهای خاصی است که به شرح ذیل میباشد.

  1. تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
  2. تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
  3. تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند
  4. معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
  5. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
  6. در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
شاید دوست داشته باشید بخوانید  اقدامات وکیل کیفری در دفاع از متهم / بخش دوم

 

پس از بررسی ویژگیهای خاص تعلیق به آثاری که تعلیق ایجاد میکند میپردازیم . آثار تعلیق را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف: آثاری که تعلیق نسبت به محکوم علیه دارد.

  1. عدم انجام اجرای مجازات

از آثار بسیار مهم تعلیق اجرای مجازات این است که از اجرای حکم محکومیتی که ناظر به مجرم است را جلوگیری می کند.

  1. زوال پیشینه کیفری

برطبق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده قانون مجازات اسلامی نشده باشد  محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو خواهد گردید.  در نتیجه برای تمامی محکومین به مجازاتهای معلق پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال میگردد و تمام مراتب مربوط به حکم و اتفاقات پس از حکم در آن قید میشود از جمله موضوع تعلیق و پاک شدن آن از سجل کیفری.

در مورد نوع دستور ها و نحوه اجرای آدستورات قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت رعایت هر یک از این  دستورهای مذکور را از طرف محکوم علیه لازم تشخص دهد او را به اجرای آنها  فرا خوانده و محکوم علیه نیز مکلف خواهد بود که در صورت امر دادگاه نسبت به اجرای آن دستورها اقدام نماید.

بدیهی است این تکلیف وقتی برای محکوم علیه ایجاد می شود که بخواهد از معافیت موضوع حکم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر محکوم علیه ای که  تحمل مجازات مورد حکم محکومیت را به قبول و اجرای دستورهای دادگاه ترجیح دهد راه برای او باز خواهد بود و آن وقت دیگر موضوع تکلیف محکوم علیه به تبعیت از دستورهای دادگاه و تعهد رعایت آنها منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات همانطور که در بالا نیز ذکر شد در بار اول ۱ تا ۲ سال افزایش مدت تعلیق و در بار دوم لغو تعلیق است

شاید دوست داشته باشید بخوانید  جایگاه اسناد در دعاوی حقوقی
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی

ب: آثاری که تعلیق نسبت به مراجع دادگستری خواهد داشت.

  1. آزادی مجرمی که در زندان است

یکی از آثار صدور قرار تعلیق آزاد شدن مجرمی است که حین دادرسی و اعلام حکم در بازداشت موقت بوده میباشد. صدور حکم تعلیق که از جانب دادگاه  صادر شده است اداره زندان را نیز ملزم و مکلف خواهد نمود که طبق مقررات دادگاه نسبت به ترخیص مجرم از زندان اقدام نماید و از این جهت ملاحظه می شود که  لذا قرار تعلیق اجرای مجازات یکی از مراجع دادگستری را به خود مشغول داشته و برای او هم وظیفه و تکلیفی ایجاد نم.ده است.

  1. پاک شدن سجل کیفری

محو نمودن آثار محکومیت از سجل کیفری نیز مستلزم اقداماتی است که با یستی از طرف مراجع ذی صلاح انجام شود . برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال گردد و هرگونه تغییری در روند تعلیق و یا حکم تعلیق مجازات ایجاد گردد فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام خواهد گردید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *