معاونت در جرم – چه اشخاصی معاون جرم محسوب می شوند

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: قانون معاون جرم طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع،…

Call Now Button