اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان

بعد از همه مشکلاتی که موضوع پیش‌فروش ساختمان برای مردم ایجاد کرد و حجم پرونده‌های قضایی را به شدت افزایش داد، در…

Call Now Button