داوری در اختلافات خانوادگی

مفهوم داوری از دیرباز در عرف وجود داشته بنابراین داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است. این نهاد از موضوعات بسیار ابتدایی…

EnglishPersian
Call Now Button