شرایط صدور پایان کار ساختمان

شرایط صدور پایان کار ساختمان از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶  منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان…

EnglishPersian