شرایط صدور پایان کار ساختمان

شرایط صدور پایان کار ساختمان از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶  منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان…

Call Now Button
EnglishPersian