روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن،…

معاونت در جرم – چه اشخاصی معاون جرم محسوب می شوند

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: قانون معاون جرم طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع،…

Call Now Button
EnglishPersian