قرارداد پیش فروش ملک منوط به ارائه چه مدارکی است؟

   قرارداد پیش فروش ملک منوط به ارائه چه مدارکی است؟ تنظیم قرارداد پیش فروش ملک از مهمترین نکاتی است که پیش…

وکیل ملکی به سوالات در مورد مشاعات پاسخ می دهد

وکیل ملکی می گوید براساس قوانین کشور در مالکیت مشاع تمام افراد در عین و منفعت مال سهیم خواهند شد. طبق قانون…

فسخ قرارداد در امور ملکی – چگونه در امور ملکی قرارداد را فسخ کنیم؟

بررسی گزارش ماهانه دپارتمان مشاوره حقوقی ثمین عدالت، در ماه گذشته نشان می‌دهد سوال و مشکل حقوقی در مورد فسخ قرارداد در…

Call Now Button