چطور مهریه ریالی را به نرخ روز حساب کنیم

چطور مهریه ریالی را به نرخ روز حساب کنیم. به گفته وکیل مهریه تعدیل در لغت به معنای متعادل‌سازی و برابر کردن…

Call Now Button